Tagged: анимация

0

Инсталиране на Blender 2.73

Install Blender 2.73, Blender е 3D софтуер с отворен код за моделиране, анимация, текстуриране, рендъринг, комозитинг, създаване на интерактивно съдържание, Инсталиране, Информация, Програма за моделиране с отворен код , 3D моделиране, Blender- Game Engine,...