Tagged: Има ли такса за активиране/регистриране на картата?