Tagged: Постоянно пребиваване (след 5 години) за граждани на ЕС

0

Как да станем граждани в Румъния?

Румънско гражданство може да се получи по различни начини.Oт румънските граждани на територията на Румъния, се приемат деца в рамките до 18 години които нямат баща и майка , ако румънското семейство се съгласи...