Tagged: Почистване на кеша в google chrome

google,chrome 0

Как да изчистите кеша на сайта само в Google Chrome?

Как да изчистите кеша на определен сайт в Google Chrome? Данните, които се въвеждат на сайтове, посетени с браузъра Google Chrome (Запазени данни за формуляри, запазени пароли и т.н.), понякога могат да изискват почистване...