Tagged: Стандарти

0

Въведение в 3G технологии

Въведение в 3G технологии 3G отнася до технологии, свързани с безжични комуникации и най-често се свързва с мобилни телефони. Популярни използване на термина 3G, като „3G телефон“ се отнася до вида на мобилни телефони,...