Tagged: OneDrive премахване от Windows 10

0

Как се премахва OneDrive от Windows 10

Как се премахва OneDrive от Windows 10 За да премахнем OneDrive от Windows 10 трябва първо да направим bat файл съдържащ следното: @echo off cls set x86=“%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup .exe“ set x64=“%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup .exe“ echo Closing OneDrive...