Tagged: televizionni reklami

0

Facebook се превърна от просто източване бюджети TV реклами, всъщност за да продават телевизионните реклами

Facebook е било незначително успешно в яденето в TV рекламни бюджети с неговите най-вече обяви директна реакция супер-целенасочена, но. Сега, в социалната мрежа се предприема по-ясен подход към този пазар. Социалната мрежа има план...