Tagged: Zip

0

Най-различните (видове) файлове на Windows

Различните програми създават различни файлове – текстови, графични, звукови, видео и др. Потребителят въвежда име на файла, а всяка програма поставя след него три букви. Тези три букви наричаме разширение на файла.Файловете с различни...