Tagged: Как да смените профилите в Google Chrome?

google chrome, profil google, account google chrome 0

Как да използвате няколко профила в Google Chrome?

Ако използвате общ компютър с други хора, може да се наложи да използвате интернет браузъра като партньор. Ако не искате персонализираните настройки на браузъра и маркерите да се смесват заедно, можете да създадете отделен...