Tagged: Install Zentimo xStorage Manager

0

Инсталиране и регистрация а Zentimo xStorage Manager

Безопасно премахва устройства, Скриване на ненужно устройство от менюто, Сканиране за хардуерни промени, Възможност за спиране на устройство SATA, Позволява да върнете изключено устройство обратно, Горещи клавиши, Инсталиране, Регистриране, Install Zentimo xStorage Manager Инсталиране...