Tagged: LED Дисплей

mikro led ili mini led 0

Микро LED или Мини LED?

Каква технология на дисплея ще бъде Micro LED и Mini LED на следващия ви телевизор? Съкращения или кратки термини не са били използвани в света на телевизията до днес. Напоследък обаче срещаме твърде много съкращения или кратки термини. OL ED , Q LED , HDR, HDTV, HDMI, ARC,...